Reklamačný postup

Pokiaľ ste zistili, že niektorý diel v balení je poškodený, alebo chýba, je dôležité pred odoslaním reklamácie pomocou reklamačného formulára prejsť dôkladne všetky tieto štyri kroky, aby ste si boli istý, že ste skontrolovali celé balenie. Prosím uistite sa, že Vám boli doručené všetky balíky (podľa počtu linkov, ktoré sme Vám zaslali na sledovanie zásielky do e-mailu). 
Reklamačný formulár prosím vyplňte a odošlite, až keď detailne skontrolujete obsah balenia podľa nasledujúcich krokov:


1. KONTROLA BALÍKOV
Pred vybalovaním sa prosím uistite, že Vám boli doručené všetky balíky. Ak má napríklad zásielka obsahovať 5 balíkov, mali by ste mať doma doručené balíky označené ako 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Ak ešte nie je kompletná, skontrolujte prosím pohyb chýbajúcich zásielok podľa linkov, ktoré sme Vám zaslali a počkajte na ich doručenie.

2. KONTROLA DIELOV
Po rozbalení balíkov je potrebné skontrolovať počet všetkých dielov podľa montážneho návodu.
a) Pokiaľ  niektorý z dielov chýba, je potrebné označiť chýbajúci diel na montážnom návode a zhotoviť fotodokumentáciu
b) Pokiaľ je niektorý z dielov poškodený, je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu poškodeného dielu + označiť poškodený diel na montážnom návode.
Fotografie je potrebné priložiť do reklamačného formulára

3. KONTROLA MONTÁŽNEJ SADY
Po kontrole dielov je potrebné skontrolovať či bola doručená montážna sada.
Pokiaľ pri kontrole montážnej sady zistíte,  že chýba niektorá zo skrutiek, kolíkov, úchytov či pántov, je potrebné chýbajúce kusy označiť na montážnom návode a zhotoviť fotodokumentáciu
Fotografie je potrebné priložiť do reklamačného formulára

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE 
Pokiaľ ste vykonali základnú kontrolu v 3 krokoch a je všetko v poriadku, môžete začať s montážou.
Pokiaľ ste zistili, že nejaký diel chýba alebo je poškodený vyplňte prosím reklamačný formulár a nezabudnite priložiť aj potrebnú fotodokumentáciu, ktorá je pre nás veľmi potrebná a bez nej nemôže začať reklamačné konanie. 
Reklamačná doba začína plynúť dňom zaslania všetkých potrebných materiálov k reklamácií. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.
V prípade skiel, zrkadiel a keramiky je potrebné vykonať kontrolu ešte za prítomnosti šoféra.


Nákupný košík
Návrat hore